Pic 1
Witajcie na naszej stronie!


Propagujemy ideę zniesienia religijnego poddaństwa, przeciwdziałania poddawania dzieci religijnemu praniu mózgu i zapisywania ich do sekt i kościołów bez ich świadomej zgody.

Informujemy o szkodliwych skutkach niewolnictwa religijnego. Służymy radami, jak wystąpić formalnie i duchowo z Kościoła. A przede wszystkim zmuszamy do myślenia!

Jesteśmy religijnymi wyzwoleńcami niezależnymi od osób czerpiących zyski z kontroli nad ludzkimi umysłami i wierzeniami.

Nowego, lepszego świata nie można zbudować na gruncie dyktatorskich tworów religijnych. Chcesz się od nich uniezależnić? Przyłącz się do nas! Zostań własnowiercą!


Ty też możesz mieć skrzydła!


Zerwij kajdany religijnego niewolnictwa! Rozprostuj skrzydła i unieś się w górę. Udaj się tam, gdzie zaprowadzi cię twoja własna wiara, zdrowa ciekawość i doświadczenia życiowe - a nie tam, gdzie każą ci dreptać w niewolniczym marszu kapłani!